Auditorio de Galicia
Compostela Cultura

Alugueiro de salas

Pódense alugar as salas Ángel Brage e Mozart para acoller espectáculos ou congresos, mentres que a Circular é idónea para a organización de presentacións ou coloquios. Pode coñecer as salas neste apartado da web. Pode solicitar a sala que lle interesa mediante o formulario e lembre que é necesario cubrir todos os campos.

Tarifas de alugueiro das salas

SalaCapacidadeTarifa
diaria
Tarifa diaria
+ ive (21%)
Media xornada
(60%)
Media xornada
+ ive (21%)
Sala Ángel Brage998 localidades1.800 2.178 1.080 1.306,8
Sala Mozart260 localidades1.200 1.452 720 871,2
Sala Circular70 localidades600 726 360 435,6
Salas 3, 4, 5 e 635 localidades 240 290,4 144 174,24

Sala Ángel Brage: ou media xornada: |
Sala Mozart: ou media xornada: |
Sala Cicrular: ou media xornada: |
Ponencias: ou media xornada: |

En canto recibamos a súa petición, porémonos en contacto con vostede para comprobar a dispoñibilidade das datas solicitadas para o alugueiro da sala. Ademais, recibirá información sobre a forma de pagamento do alugueiro.


Concellaría de Cultura.
Concello de Santiago de Compostela, 2005